BẠN CÓ BIẾT NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

Từ 1.7.2020, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Bản sao chứng thực điện tử được ký số, đóng dấu, bảo đảm tính nguyên vẹn, chính xác, có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và có thể được sử dụng nhiều lần. Nhiều lợi ích, nhưng đây là một thủ tục mới, người dân và kể cả đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa sử dụng một cách phổ biến.

Sau đây là một số lợi ích khi sử dụng chứng thực bản sao điện tử:

1. Chứng thực điện tử một lần, sử dụng nhiều lần: Với một bản sao điện tử được chứng thực, chỉ cần một file thì cá nhân có thể nộp cho nhiều thủ tục hành chính, cho nhiều lần sử dụng.

2. Bản sao điện tử được chứng thực có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và các giao dịch này phải trên môi trường điện tử.

3. Tiết kiệm chi phí; Tiết kiệm thời gian: Công dân có thể sử dụng file nhiều lần mà không cần phải đến đơn vị chuyên môn chứng thực nữa.

4. Có sẵn kho lưu trữ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại mục “Dịch vụ công của tôi”, có chế độ lưu giữ dữ liệu đã thực hiện, cá nhân chỉ cần tải về là có ngay file khi cần.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI CHỨC THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

1. Gửi yêu cầu chứng thực tài liệu cần thiết đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Gửi tài liệu gốc hoặc sao chụp của tài liệu đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xác thực.

3. Thanh toán các phí liên quan (nếu có)

4. Tiến hành chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và ký xác nhận chứng thực.

5. Cung cấp bản sao điện tử đã chứng thực cho người yêu cầu.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 102