Tổ chức bộ máy

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Trường
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1972
- Điện thoại: 0912.262.976
- Email: nguyenxuantruong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thế Huy
- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1976
- Điện thoại:0904168819
- Email:vuthehuy@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Vũ Thị Hằng
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy
- Năm sinh: 1977
- Điện thoại:0979874088
- Email:vuthihang4@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1983
- Điện thoại: 0386155999
- Email:nguyenthithanh8@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tuấn
- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh:1984
- Điện thoại: 0983936711
- Email: nguyenthanhtuan3@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 107