Cách đăng ký lấy giấy khai sinh, đăng ký kết hôn điện tử có mã QR, để làm TTHC không cần mang theo bản giấy.

Theo thông tư 01/2022/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành, kể từ 18/2/2022, bạn có thể sử dụng bản điện tử có mã QR của giấy tờ hộ tịch trong đó có giấy khai sinh và giấy chứng nhận kết hôn thay cho bản giấy. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa biết cách nhận các giấy tờ có mã QR này ở đâu. Ở bài viết này Trung tâm Hành chính công Hạ Long sẽ hướng dẫn cách lấy giấy khai sinh điện tử, giấy đăng ký kết hôn điện tử có mã QR online bằng điện thoại hoặc máy tính.

Các bước nhận Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn bản điện tử có mã QR khi đăng ký online như sau.

Description: 👉

Bước 1: Đăng nhập Cổng dịch vụ công

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản và xác thực người dùng theo hướng dẫn

Description: 👉

Bước 2: Đăng ký thủ tục trực tuyến

Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử, đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định.

Description: 👉

Bước 3: Nhận mã hồ sơ để theo dõi tiến độ giải quyết

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu giữ, bảo đảm bí mật mã số hồ sơ thủ tục hành chính

Bước 4: Nhận kết bản điện tử

Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả đăng ký hộ tịch theo một trong các phương thức sau đây:

- Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi qua thư điện tử, Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân đó;

- Nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số, thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin;

Hãy đăng ký và lấy ngay mã QR của các Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết để có thể thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính có liên quan đến giấy tờ đó nhé.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 118