Đảng uỷ phường tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Ngày 16/8, Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nhữ Đình Tùng Phó ban tuyên giáo Thành ủy quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Tại hội nghị, đồng chí Nhữ Đình Tùng Phó ban tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt các nội dung cơ bản gồm: Kết luận số 36 KL/TW ngày 23/6/2022; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Hội nghị được thực hiện theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 154