Đẩy mạnh phát triển kinh tế số

Quảng Ninh hiện đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở thực hiện Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn mới.

XEM CHI TIẾT BÀI VIẾT: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=127205

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 92