Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thời gian qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của nhân dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Người dân khu phố Nam Sơn (phường Nam Khê, Uông Bí) giám sát các khoản đóng góp của nhân dân. Ảnh: Mạnh Trường

Để phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện QCDC ở cơ sở, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể: Gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế hoạt động của UBND các cấp theo quy chế mẫu; rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của xã, thôn, bản, khu phố phù hợp với quy định của pháp luật, gắn kết hài hòa với các quy định của hoạt động QCDC ở cơ sở. Cùng với đó thực hiện sâu rộng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của CBCCVC, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Đến nay toàn tỉnh có 620 cơ quan, đơn vị ban hành QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; 621 bản thỏa ước lao động tập thể. 6 tháng đầu năm 2023 có 37 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể lần đầu; nội dung thỏa ước lao động tập thể đã hạn chế được việc sao chép lại các quy định của Nhà nước, đã cụ thể và có lợi hơn cho người lao động (NLĐ).

Điển hình như TKV, hiện 100% đơn vị trực thuộc đã thành lập BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện theo các nghị quyết của các cấp ủy đảng. Hằng năm Tập đoàn đều quan tâm củng cố, kiện toàn BCĐ, thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó chú trọng triển khai quy chế gắn với nhiệm vụ SXKD, học và làm theo Bác ở cơ sở. TKV đổi mới cách tiếp cận, để NLĐ có thể mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, dân chủ. Những đơn vị thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ được tôn vinh, khen thưởng. Điển hình hiện nay, chuyên môn và công đoàn các đơn vị phối hợp duy trì tổ chức đối thoại với NLĐ định kỳ 3 tháng/lần nhằm thông báo đến NLĐ tình hình SXKD của Tập đoàn, của đơn vị, lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu đáo các ý kiến tham gia, đề xuất, kiến nghị của NLĐ…

Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được lan tỏa sâu rộng, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, như lồng ghép qua các hội nghị của HĐND, UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc họp của thôn, bản, khu phố để toàn thể CBCC, nhân dân biết, thực hiện và theo dõi, kiểm tra, giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện của chính quyền. Những nội dung công khai để nhân dân biết được chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc; niêm yết công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch bồi thường GPMB, các chính sách về an sinh xã hội, các khoản thu phí, lệ phí, các quy định về TTHC...

Ủy ban MTTQ TP Hạ Long thực hiện giám sát cộng đồng về công tác khai thác mỏ đất phục vụ san lấp các dự án trên địa bàn thành phố. Ảnh: Huy Phương (Trung tâm TT-VH Hạ Long)

Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã quan tâm mở rộng dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia bàn, thảo luận và tự quyết định trực tiếp về chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội... Những cuộc bàn, thảo luận này thường được thực hiện thông qua cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tại các thôn, bản, khu phố; đảm bảo công khai, thảo luận dân chủ, kết hợp với thuyết phục, vận động, tạo được sự thống nhất cao của nhân dân. Các nội dung đã quyết định được tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực cho thôn, bản, khu phố.

Với tinh thần tăng cường và đổi mới trong công tác dân vận, cả hệ thống chính trị đã hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tập trung đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. Công tác chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được quan tâm triển khai nghiêm túc, có nhiều đổi mới, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; qua đó góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhờ nỗ lực đưa QCDC ở cơ sở vào cuộc sống của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã góp phần tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò tự quản của thôn, bản, khu phố, tổ dân ngày càng được thể hiện rõ. Ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền tốt hơn, phong cách “trọng dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” được chú trọng. Người dân trong tỉnh ngày càng tin tưởng vào sự điều hành của bộ máy chính quyền và thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân.

Hoài Anh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 156