Hội nghị bàn giải pháp khắc phục chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

Phường Trần Hưng Đạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) của thành phố Hạ Long và Khắc phục các tồn tại, hạn chế theo tiêu chí đánh giá các chỉ số Cải cách hành chính của phường Trần Hưng Đạo và phương hướng, giải pháp cải thiện thứ hạng trong năm 2022

Sáng ngày 01/08/2022, phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đo lường hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) của thành phố Hạ Long và Khắc phục các tồn tại, hạn chế theo tiêu chí đánh giá các chỉ số Cải cách hành chính của phường Trần Hưng Đạo và phương hướng, giải pháp cải thiện thứ hạng trong năm 2022 tới toàn thể các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức phường.

Tại hội nghị Thường trực UBND phường đã phân tích, đánh giá các ưu điểm, nhược điểm, Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính của phường Trần Hưng Đạo, qua đó góp phần thực hiện cải thiện, nâng các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PAR INDEX, DDCI, cải thiện các chỉ số SIPAS, DGI của thành phố Hạ Long năm 2022.

Qua kết quả đánh giá, chấm điểm các chỉ số thành phần đánh giá kết quả Cải cách hành chính của UBND các xã phường trên địa bàn thành phố Hạ Long, UBND phường đã phân tích kỹ lưỡng, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, xác định phương hướng và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, nhằm giữ vững điểm số các tiêu chỉ đã đạt điểm tối đa và phấn đấu nâng cao điểm số các tiêu chí còn bị mất điểm trong năm 2021 và đề ra các giải pháp triển khai trong năm 2022.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 139