Kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng

Ngày 29/4, Hội đồng Kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng của Thành ủy Hạ Long tổ chức kiểm tra, đánh giá đợt 4 năm 2021 đối với quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long dự và chủ trì buổi kiểm tra.

Các quần chúng ưu tú được kiểm tra, đánh giá thông qua hình thức vấn đáp, trả lời câu hỏi trực tiếp.

35 quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở (trong đó có 3 quần chúng ưu tú trẻ tuổi nhất sinh năm 2003 trực thuộc Đảng ủy Trường THPT Hoành Bồ) đã được các thành viên Hội đồng kiểm tra thông qua hình thức vấn đáp, trả lời câu hỏi trực tiếp về 6 nội dung: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ thành phố; Phương hướng phấn đấu và trách nhiệm khi trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam….

Quang cảnh buổi kiểm tra, đánh giá nhận thức

Kết quả đợt kiểm tra, đánh giá sẽ là căn cứ để Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định kết nạp Đảng theo quy định đối với những quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn.

Việc đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng được Thành ủy Hạ Long triển khai thực hiện là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và là một trong nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng.

Mỹ Hạnh - Nguyễn Hiệp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 186