Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Trần Hưng Đạo khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28/12, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, HĐND phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND, UB MTTQ, TT HĐND và các ban của HĐND phường về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Phường năm 2022, quyết định nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của HĐND Phường; các Ban HĐND phường; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đảm bảo ANCT - TTATXH...
 Đã có 11 nội dung ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết, hoạt động của HĐND phường….. 
 Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có:
 1- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023,
 2- Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của phường Trần Hưng Đạo
 3- Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và một số biện pháp điều hành ngân sách Phường năm 2023.
 4- Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của phường Trần Hưng Đạo
 5- Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Phường năm 2023.
…………………
HĐND phường kêu gọi toàn thể CBCCVC, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 94