Sơ kết 9 tháng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 29/9, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM Thành phố chủ trì hội nghị sơ kết 9 tháng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố sau sáp nhập. Ngay từ đầu năm, Thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo để sớm đi vào hoạt động ổn định, kịp tiến độ triển khai thực hiện. Thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động trong việc tiếp cận nội dung, công việc mới để bắt kịp nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong năm 2020 như: ban hành các quy định về định mức hỗ trợ, đơn giá cước vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng hạ tầng nông thôn mới; thống nhất danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố; quy định về tiếp nhận, thẩm định các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu còn chưa hoàn thành đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM Thành phố chỉ đạo hội nghị

Đến nay, đã phê duyệt được danh mục 148 công trình hạ tầng để các xã triển khai thực hiện; 14/16 phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có 10 phương án tại xã Tân Dân, Bằng Cả, Đồng Lâm, Quảng La, Vũ Oai, Kỳ Thượng, Hòa Bình, Đồng Sơn đã thực hiện và được tổ chức nghiệm thu, đủ điều kiện hỗ trợ.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn, tại, hạn chế, đó là: công tác triển khai thực hiện các phương án PTSX và xây dựng hạ tầng của các xã còn chậm so với kế hoạch đề ra; Các xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và nâng thôn mới nâng cao số tiêu chí chưa đạt chuẩn còn nhiều.

Đồng chí Bùi Xuân Hưng, trưởng phòng Dân tộc, Phó CVP điều phối nông thôn mới phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các cơ quan liên quan và các xã đã phát biểu nhiều ý kiến, tập trung vào những vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM Thành phố ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, BCĐ, văn phòng điều phối, các cơ quan và địa phương liên quan đã triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới một cách tích cực, cụ thể và sát thực. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong 3 tháng cuối năm là giải ngân nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đảo bảo kế hoạch đề ra; đến hết năm 2020 có thêm 2 xã Hòa Bình và Kỳ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới, xã Dân Chủ đạt nông thôn mới nâng cao; 7 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu theo lộ trình nông thôn mới nâng cao; đến hết năm có ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Để hoàn thành được mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Đến ngày 5/10, các cơ quan chuyên môn phải ban hành tất cả các thủ tục liên quan; đến 30/10 các xã phải đảo bảo được hồ sơ thanh quyết toán, trong đó cho phép nghiệm thu vật tư vật liệu đã được ký hợp đồng mua bán phục vụ cho danh mục công trình đã được phê duyệt. Đồng chí chỉ đạo 3 xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cần tích cực rà soát, tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm hỗ trợ các thủ tục và theo sát các mô hình, dự án phát triển sản xuất. Đối với các xã có lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao cần  phải xây dựng danh mục công trình khớp nối đồng bộ với quy hoạch nâng cấp đô thị. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu trong tháng 11, UBND thành phố báo cáo BTV Thành ủy về kế hoạch nông thôn mới năm 2021 bao gồm cả xây dựng hạ tầng và phương án sản xuất.

Hồng Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 170