Thông báo công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Hạ Long

Ngày 21/9/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Thực hiện Văn bản số 7701/UBND-TNMT ngày 26/9/2023 của UBND Thành phố Hạ Long về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long; UBND phường Trần Hưng Đạo đăng tải, công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Hạ Long như sau:

Tệp đính kèm:

1. Quyết định số 2862/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh

2. Văn bản số 7701/UBND-TNMT ngày 26/9/2023 của UBND Thành phố Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 109