Thống kê, báo cáo

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường Quý I năm 2022

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34