Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long: Phát huy vai trò cơ quan thường trực của BCĐ ISO Thành phố.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO Thành phố, thời gian qua Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã phát huy tốt vai trò, tham mưu cho UBND thành phố cho xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển đổi và duy trì hệ thống ISO điện tử trên địa bàn.
👉👉Tháng 3/2022, TP Hạ Long đã chính thức công bố áp dụng phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Việc trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh áp dụng phần mềm ISO điện tử cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.
🌹🌹Là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo ISO Thành phố, Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành công bố mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cập nhật thường xuyên các văn bản, Quyết định của Tỉnh về sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, chuẩn hóa quy trình ISO để thực hiện niêm yết, công khai minh bạch tại Trung tâm và trên cổng dịch vụ công. Tổng số TTHC được niêm yết công khai, đưa vào thực hiện, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công 357 thủ tục, trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố là 278/278 thủ tục đạt 100%. Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn là 70 thủ tục.
100 % TTHC cấp huyện, cấp xã được rà soát, xây dựng, cập nhật quy trình giải quyết, đảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống Chính quyền điện tử Tỉnh. Trung tâm tham mưu cho Ban chỉ đạo ISO Thành phố thành lập tổ công tác kiểm tra 33/33 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường năm 2021 theo Quyết định số 402/QĐ-BCĐ ngày 06/10/2021 của Ban chỉ đạo ISO: kiểm tra việc niêm yết, công khai, công tác kiểm soát TTHC; kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và công tác tin học hóa xây dựng, vận hành quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử.
Phối hợp với các đơn vị mở các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng CC, VC làm việc tại Trung tâm, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường về sử dụng chữ ký số, công tác ISO điện tử (trong năm đã tổ chức, tập huấn 04 lớp về quản trị chuyên sâu “công khai niêm yết trên hệ thống Chính quyền điện tử; xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết TTHC” cho 33 xã phường trên địa bàn Thành phố). Khi xây dựng HTQLCL ISO 9001-2015 đã thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC cấp Thành phố và 32% thời gian giải quyết TTHC cấp xã. 100% quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền Thành phố và cấp xã được quản lý trên phần mềm ISO điện tử.
👉👉Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực, tham mưu cho thành phố hoàn thiện hệ thống ISO điện tử, áp dụng vào các quy trình quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính cấp thành phố, chuẩn hoá bằng quy trình ISO kết hợp với hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh nhằm đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính phục vụ.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 142