Tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai Tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2023 trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và ngư nghiệp năm 2023 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ KỲ THI

Vòng 1: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK)

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Chỉ những người đạt yêu cầu qua Vòng 1 mới được tham dự Vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Thông tin cụ thể như sau:

1. Ngành nghề tuyển chọn: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

- Mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất 01 đơn đăng ký dự thi.

- Lựa chọn nghề của ngành sản xuất chế tạo: Lắp ráp, đo lường và nối

- Lựa chọn nghề của ngành xây dựng: Cốt thép, mộc

- Lựa chọn nghề của ngành nông nghiệp: Chăn nuôi, trồng trọt

- Lựa chọn nghề của ngành ngư nghiệp: Nuôi trồng, đánh bắt gần bờ.

2. Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu:

Ngành sản xuất chế tạo: 6.344 người; ngành xây dựng: 901 người; ngành nông nghiệp: 841 người; ngành ngư nghiệp: 4.035 người.

3. Kế hoạch thi tuyển:

- Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi: 20/03 ~ 24/03/2023 (05 ngày)

- Thời gian tổ chức thi Vòng 1 (dự kiến): 08/05 ~ 26/05/2023

- Thời gian thông báo kết quả thi Vòng 1: 05/06/2023

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá năng lực ở Vòng 2: 05/06 ~ 09/06/2023 (05 ngày)

- Thời gian tổ chức thi Vòng 2 (dự kiến)

+ Ngành sản xuất chế tạo: 26/06 ~ 30/06/2023;

+ Ngành xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp: 17/07 ~ 21/07/2023

- Thời gian thông báo kết quả thi Vòng 2:

+ Ngành sản xuất chế tạo: 10/07/2023;

+ Ngành xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp: 31/07/2023.

4. Phương thức, nội dung thi tuyển

Xem chi tiết tại đây

/ckfinder/userfiles/files/KH%20159%20%20tuy%E1%BB%83n%20ch%E1%BB%8Dn%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%20XKL%C4%90%20t%E1%BA%A1i%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%20theo%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20EPS%202023_signed(1).pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 431