UBND phường Trần Hưng Đạo tiến hành niêm yết công khai Dự thảo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Trần Hưng Đạo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông báo số 01/TB-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo về việc niêm yết công khai Dự thảo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Trần Hưng Đạo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Bản dự thảo báo cáo và bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Xem tại đây /ckfinder/userfiles/files/TB%2001%20tri%E1%BB%83n%20khai%20d%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20chu%E1%BA%A9n%20ti%E1%BA%BFp%20c%E1%BA%ADn%20PL.pdf

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4 Tổng lượt truy cập 96680