Chuyển đổi số

https://officialaccount.me/d?id=45c82abad5ff3ca165ee&pageId=3302887077697757146&broadcastId=5a9a8cab9dee74b02dff

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị Quyết số 20/2023/NĐ-HĐND về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí...

Từ 1.7.2020, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, là...

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ...

Ngày 05/03/2020 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP, trong đó có quy định việc các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức, cá nhân sử dụng...

Hiện nay, ở Việt Nam, căn cước công dân (CCCD) gắn chip là loại giấy tờ phổ biến, thông dụng. Cũng giống như CMND, đây là loại giấy tờ tuỳ thân, đóng...

Quảng Ninh hiện đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở thực hiện Chiến...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 140