Chuyển đổi số

Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến về cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Trong thời gian gần đây, chúng ta thường nghe đến khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Vậy...

👉 Đến nay đã có khoảng 30.000 lượt đăng nhập sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nộp hồ sơ trực...

Đưa chuyển đổi số vào hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) là xu thế tất yếu và đang được thực hiện triệt để, tích cực. Qua đó góp phần thay đổi nhận...

Phường Trần Hưng Đạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đo lường hài...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 113