Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Thực hiện văn bản số 10488/UBND ngày 26/12/2023 “Về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long”,...

Nhằm khắc phục những bất cập đang tồn tại, đồng thời để đảm bảo lợi ích kinh tế và các vấn đề môi trường, xã hội, thời gian qua, Quảng Ninh đã quyết...

Nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch tăng cường công tác thu gom,...

Ngày 16/5/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 153