Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật

Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, chính quyền địa phương cấp xã phải công khai...

Trích Điều 16, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Trích Điều 15, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG, PHỤC HỒI SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Ngày 10/11/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 141