Mô hình “Camera an ninh”: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường

Nhằm tăng cường sự giám sát, lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn thể quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường. Làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. phường Trần Hưng Đạo đã triển khai mô hình “Camera giám sát gắn với công tác đảm bảo ANTT và VSMT”, mô hình từng bước được thực hiện, nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Trong những năm qua được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANCT và TTATXH, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với Cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an phường cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho công tác phát triển kinh tế, xã hội.
Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phường Trần Hưng Đạo xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Camera giám sát gắn với công tác đảm bảo ANTT và VSMT”. UBND phường đã triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát gắn với công tác đảm bảo ANTT và VSMT ” để tăng cường việc giám sát hoạt động của các loại tội phạm và phát hiện tình trạng vi phạm về an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè để hoạt động kinh doanh, đổ rác không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị.

Để thực hiện đề án, UBND phường đã giao Công an phường tiến hành khảo sát vị trí lắp đặt camera, số lượng camera cần lắp đặt; xây dựng dự toán kinh phí cần huy động xã hội hóa. Dự kiến sẽ lắp đặt 20 - 30 mắt camera. Trong giai đoạn 1, phường đã lắp đặt 10 mắt camera với kinh phí trên 30 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa. Hiện các mắt camera được lắp đặt xong tại các khu vực trọng yếu về an ninh trật tự trên địa bàn phường như: một số ngã ba chính giao với một số cơ quan, trường học, trụ sở làm việc và khu dân cư. 

  

Nhân dân Tổ 1, Khu phố 4 thực hiện lắp đặt camera tại khu vực ngã ba

Sau một thời gian triển khai, mô hình “Camera an ninh” tại các tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long bước đầu đã đem lại kết quả tích cực. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường của người dân tại các khu vực có camera được nâng lên; công tác phòng chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
 Xác định đây là mô hình tổ chức tự quản sẽ phát huy tác dụng tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Đảng ủy - UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trong xây dựng, nhân rộng mô hình, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; phấn đấu xây dựng hai mô hình ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 141